รายนามผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม วาระ 2560-2562
2017-05-18 22:43:11

 

 

ลำดับ

ชื่อนามจดทะเบียน

ชื่อ สนพ./บริษัท

1

บจก.

113

2

บจก.

1168

3

สนพ.

10 มิลลิเมตร

4

ร้าน

23 บุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)

5

ร้าน

55 บุ๊คสตอล (ร้าน)

6

องค์การ

กนกบรรณสาร

7

บจก.

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

8

บจก.

กรีนเน็ต 1282

9

สนพ.

กรีนมายด์

10

บจก.

กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง

11

สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (สำนักงาน)

12

บจก.

กะทิ กะลา

13

-

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)

14

มูลนิธิ

การแพทย์แผนไทยพัฒนา (มูลนิธิ)

15

บจก.

กาลามาซู

16

บจก.

ก้าวกระโดด

17

บจก.

ก้าวใหม่

18

บจก.สนพ.

กำมะหยี่

19

บจก.

กิฟท์ บุ๊ค พับลิชชิ่ง

20

-

เกมส์ แอนด์ ทอยส์

21

บจก.

เกรซ พับลิชชิ่ง

22

สนพ.

เกริกยุ้นพันธ์

23

บจก.

เกี้ยว-เกล้า

24

บจก.

แก้วกานต์

25

มูลนิธิ

โกมลคีมทอง (มูลนิธิ)

26

บจก.

โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล

27

หจก. สนพ.

ไก่3

28

สนพ.

ขวัญข้าว '94

29

บจก.สนพ.

ข้าวฟ่าง

30

บจก.

เข็มทิศชีวิต

31

สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) (สำนักงาน)

32

หจก.สนพ.

คมบาง

33

สนพ.

ครอบครัวและสำนักพิมพ์ธรรมดา

34

สนพ.

คลังวิทยาบูรพา

35

บจก.สนพ.

คลาสแอคท์

36

บจก.สนพ.

คอมม่า

37

บจก.

คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย

38

บจก.

คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี

39

บจก.

คาร์เปเดียมเมอร์

40

บจก.

คำสมัย

41

บจก.

คำหวาน

42

บจก.

คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)

43

บจก.

คิวบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล

44

ร้าน

คุ้มอักษรไทย (ร้าน)

45

บจก.

คูลแคท พับลิชชิ่ง

46

บจก.

เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์

47

บจก.

เคล็ดไทย

48

มูลนิธิ

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มูลนิธิ)

49

-

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

50

บจก.

โค-โลคัล

51

ร้าน

ฅอหนังสือ (ร้าน)

52

ร้าน

โฆษิต (ร้าน)

53

สนพ.

จัสมินบุ๊ค

54

หจก. สนพ.

จิตจักรวาล

55

-

จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์)

56

สนพ.

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

57

บจก.สนพ.

จีนสยาม

58

สนพ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

59

ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ)

60

บจก.

เจเนซิส มีเดียคอม

61

บจก.

แจ่มใส  พับลิชชิ่ง

62

บจก.

ชนนิยม

63

ชมรม

ชมรมคณิตศาสตร์

64

บจก.

ชัชพลบุ๊คส์

65

ร้าน

ชาญชัย บุ๊คสโตร์ (ร้าน)

66

บจก.

ชายด์เทคเอ็ดดูเคชั่น

67

หจก.

ชุมหับ

68

บจก.

แชงกรี-ลา เพรส

69

สนพ.

โชคชัยเทเวศร์

70

-

ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์

71

บจก.

ซัคเซส บุ๊คส์

72

บจก.

ซันโซนิคเอ็นเตอร์ไพรส์

73

สนพ.

ซันมูนทรี

74

หจก.

ซิลค์เวอร์ม

75

หจก.

ซิสเตอร์พริ้นท์แอนด์มีเดีย (สนพ.สะพาน)

76

สนพ.

ซี.ซี.นอลลิดจ์ลิงคส์

77

บจก.

ซี.เอส.เอ.มกรานุรักษ์

78

บจก.

ซีพี ออลล์

79

บจก.

ซีเอ็ดยูเคชั่น

80

บจก.

เซจ กรุ๊ป

81

บจก.

เซนชู พับลิชชิ่ง

82

สนพ.

เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง

83

หจก.

แซ็ด โปรดักชั่น สตูดิโอ (สนพ.ทับหนังสือ)

84

สนพ.

แซนด์คล็อคบุ๊คส์

85

บจก.

แซลมอน เฮ้าส์

86

บจก.

ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี

87

บจก.

เฌ.เดียมอง

88

บจก.

ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป

89

บจก.

ณภร พับลิชชิ่ง

90

ร้าน

ณัฐกานต์ (ร้าน)

91

บจก.

ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)

92

บจก.

ดวงกมล (2520)

93

บจก.

ดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์

94

บจก.

ดวงกมล พับลิชชิ่ง

95

บจก.

ดวงกมลสมัย

96

บจก.

ด็อกเตอร์มิ้นท์

97

บจก.สนพ.

ดอกหญ้าวิชาการ

98

-

ดับบลิวเค แป้งปั้น

99

บจก.

ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง

100

บจก.

ดาวประกาศิต

101

บจก.

ดำรงค์ พิณคุณ

102

บจก.

ดิ๊กอิทอัพ

103

บจก.

ดิสทรี่-ไทย

104

บจก.

ดี ไอ ดี อินเตอร์เนชั่นแนล

105

หจก.

ดีบุ๊คส์ (สนพ.ดวงตะวัน)

106

มูลนิธิ

เด็ก (มูลนิธิ)

107

บจก.

เดย์ โพเอทส์

108

บจก.

เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก

109

บจก.

เดอะ เบสท์ บุ๊คส์

110

บจก.

เดอะบุ๊คเชสท์

111

บจก.

เดอะบุคส์

112

บจก.

เดอะบุ๊คส์เลิฟเวอร์

113

บจก.

เดอะแมกกาซีน

114

บจก.

เดอะรีดดิ้งรูม

115

บจก.

ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป

116

บจก.สนพ.

ต้นฉบับ

117

หจก.

ต้นบุญ

118

บจก.

ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง

119

สนพ.

ตลาดนัดหนังสือดวงกมล

120

บจก.

ตะวันส่อง

121

บจก.

ต้าเจียห่าว (สนพ.มาร์ส สเปซ)

122

สนพ.

เต่าตัวโต

123

สนพ.

ไต้ฝุ่น สตูดิโอ

124

ร้าน

ไตรภูมิ (ร้าน)

125

บจก.

ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

126

บจก.

ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ (ทรู ไอคอนเท้นท์) )

127

ร้าน

ทวีสาส์น (ร้าน)

128

บจก.สนพ.

ท้อป

129

บจก.

ทัช พับลิเคชั่นส

130

บจก.

ทาเลนต์ วัน

131

บจก. สนพ.

ทำทันที

132

บจก.

ทิงค์เน็ต

133

บจก.

ทิบไทยอินเตอร์บุ๊ค

134

ศูนย์หนังสือ

ที.จี.อาร์.อี. (ศูนย์หนังสือ)

135

บจก.

ทีเคโอ คอมิกส์

136

หจก.

ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่ง

137

บจก. สนพ.

ที่รัก

138

บจก.

ทีวีบูรพา

139

บจก. สนพ.

ทู บี เลิฟ

140

บจก.

ทูเดย์บุ๊คส์แอนด์ดีไซน์

141

บจก.

ทูมอร์โรว์ คอมมิคส์

142

บจก.

ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

143

บจก.

ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง

144

บจก.

ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์

145

บจก.

ไทยเดย์ ด็อท คอม

146

หจก.

ไทยฟอร์ม สตูดิโอ

147

บจก.สนพ.

ไทยวัฒนาพานิช

148

บจก.

ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์

149

บจก.

ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์

150

บจก.

ธนบรรณปิ่นเกล้า

151

บจก.

ธนะกุล เอ็นเตอร์ไพร์ส

152

บจก.

ธรรมนิติเพรส

153

บจก.

ธรรมสภา บันลือธรรม

154

บจก.

ธารปัญญา

155

สนพ.

ธารอักษร

156

บจก.

ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

157

บจก.

นวตสาร

158

บจก.

นวนิตา

159

หจก.

นักเขียนหนุ่ม

160

บจก. ศูนย์หนังสือ

นันท์-นาถ

161

สนพ.

นาคร

162

บจก.

นาคา อินเตอร์มีเดีย

163

บจก.

นานมี,ทองเกษม

164

บจก.

นานมีบุ๊คส์

165

บจก.

นิดาพับลิชชิ่ง

166

บจก.

นิพนธ์ (บจก.)

167

สนพ.

นิพนธ์ (สนพ.)

168

บจก.

นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์

169

บจก.

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน)

170

บจก.

เน็ตดีไซน์พับลิชชิ่ง

171

ร้าน

โนรา (ร้าน)

172

บจก.

บงกช พับลิชชิ่ง

173

หจก.

บทจร

174

บจก.สนพ.

บรรณกิจ 1991

175

หจก.

บรรณาคาร

176

บจก.

บรรลือสาส์น

177

บจก.

บริดจ์ คอมมิวนิเคชั่น

178

บจก.

บลูเบลล์เพรส

179

บจก.

บัณฑิตแนะแนว

180

บจก.

บันลือ บุ๊คส์

181

หจก.

บ้านฉลาดรู้

182

สนพ.

บ้านมงคล

183

สนพ.

บ้านหนังสือ

184

บจก.

บ้านอุ้ม

185

หจก.

บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง

186

บจก.

บิสซี่เดย์

187

บจก.

บี มีเดีย กรุ๊ป

188

ร้าน

บี.เอ็ม.บุ๊คส์ (ร้าน)

189

บจก.

บีทูเอส

190

บจก.

บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย

191

บจก.

บียอนด์มังงะ

192

บจก.

บีวาว

193

บจก.

บีเวล พับลิชชิ่ง

194

บจก.

บีเวลล์ 54

195

ร้าน

บุ๊ค (ร้าน)

196

บจก.

บุ๊ค ไทม์

197

บจก.

บุ๊ค โฟร์ ยู

198

ร้าน

บุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)

199

บจก.

บุ๊คเน็ท

200

ร้าน

บุ๊คบุรี (ร้าน)

201

หจก.

บุ๊คส์ ทู ยู

202

หจก.

บุ๊คสโตน

203

ร้าน

บุ๊คสทาวน์ (ร้าน)

204

บจก.

บุ๊คส์เมคเกอร์

205

บจก.

บูรพาสาส์น (1991)

206

หสม.

เบเกอรี่บุ๊ค

207

บจก.

เบ็นพับลิชชิง

208

บจก.

เบรนฟู้ด

209

บจก.

เบอร์ด้า

210

บจก.

แบร์ พับลิชชิ่ง

211

บจก.

ไบรทคิดส์

212

บจก.

ประณอม ทวี

213

บจก.สนพ.

ประพันธ์สาส์น

214

มูลนิธิ

ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (มูลนิธิ)

215

บจก.

ปราณ พับลิชชิ่ง

216

ร้าน

ปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ (ร้าน)

217

สนพ.

ปลากระโดด

218

บจก.

ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์

219

บจก.สนพ.

ปาเจรา

220

ร้าน

ป้าวิมล (ร้าน)

221

บจก.

เปนไท พับลิชชิ่ง (สนพ.Way of Book)

222

บจก.

แปลน ฟอร์ คิดส์

223

บจก.

แปลน รีดเดอร์ส

224

บจก.

แปลน สารา

225

บจก.

แปลนปริทัศน์

226

สนพ.

โป๊ยเซียน

227

บจก.

โปรวิชั่น

228

บจก.

โปร-วิชั่นเอนเตอร์เทนเมนท์

229

ร้าน

ผดุงศึกษาบูรพา (ร้าน)

230

หจก.

ผักแว่น

231

มูลนิธิ

แผ่นดินธรรม (มูลนิธิ)

232

บจก.สนพ.

พ.ศ. พัฒนา

233

สมาคม

พระคริสตธรรมไทย (สมาคม)

234

สนพ.

พรานนกวิทยา

235

บจก.

พราว โพเอท

236

บจก.

พรีมา พับบลิชชิง

237

สนพ.

พลอยจันทร์

238

หจก.

พลีสเฮลท์ โซลูชั่น

239

บจก.

พอดี

240

บจก.

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

241

บจก.

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชั่นแนล

242

สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงาน)

243

บจก.

พารากอน เอเชีย

244

บจก.

พาส เอ็ดดูเคชั่น

245

บจก.

พี เอ็ม พับลิชชิ่ง

246

บจก.

พี.วาทิน พับลิเคชั่น

247

บจก.

พีทีเค สตูดิโอ

248

บจก.

พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป

249

บจก.

พีอาร์ พับลิชชิ่ง

250

มูลนิธิ

พุทธธรรม (มูลนิธิ)

251

บจก.

พุทธลีลา (ร่วมสมัย)

252

บจก.

พูนิก้า

253

บจก.สนพ.

เพชรกะรัต

254

บจก.

เพชรประกาย

255

บจก.

เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย

256

บจก.

เพ็ทแอนด์โฮม

257

บจก.

เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์

258

บจก.

เพรลูด มิวสิก

259

บจก.

เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์

260

บจก.

เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย

261

บจก.

เพอลังอิ พับลิชชิ่ง

262

บจก.

เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า

263

มูลนิธิ

เพื่อการศึกษาประชาธิปไตย และการพัฒนา (มูลนิธิ)

264

บจก.

เพื่อนกัน พับลิชชิ่ง

265

มูลนิธิ

เพื่อผู้บริโภค (มูลนิธิ)

266

บจก.

โพสต์ พับลิชชิง

267

บจก.

โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย

268

บจก.

ไพลินบุ๊คเน็ต (มหาชน)

269

ร้าน

ไพศาลศึกษาภัณฑ์ (ร้าน)

270

บจก.

ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง

271

บจก.

ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น

272

หจก.

ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

273

หจก.

ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง

274

บจก.

เฟิร์ส เพจ โปร

275

บจก.

แฟมิลี่วีคเอนด์

276

สนพ.

โฟกัส

277

บจก.

ภาดา เอ็ดดูเคชั่น

278

สนพ.

ภารกิจ

279

หจก.สนพ.

ภาราดาบุ๊ค

280

บจก.

ภาริณาส

281

สนพ.

ภูมิบัณฑิต

282

บจก.

มติชน

283

ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

284

ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์หนังสือ)

285

สนพ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนพ.)

286

สนพ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

287

สนพ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สนพ.)

288

บจก.สนพ.

มะลิ

289

บจก.

มังกี้บุ๊กส์

290

บจก.

มัลติ เอดูเคชั่น

291

หจก.

มายเทมโป

292

บจก.

มาร์เก็ตเธียร์

293

บจก.

มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล

294

ร้าน

มิตรสาส์น (ร้าน)

295

หสม. สนพ.

มิวเซียมเพรส

296

สนพ.

มิวส์

297

บจก.

มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

298

ร้าน

มีนาโกะ (ร้าน)

299

บจก.

เมจิค บุ๊คส์ (ไทยแลนด์)

300

บจก.

เมเปิ้ล บุ๊ค

301

ร้าน

เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ (ร้าน)

302

บจก.

แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

303

บจก.

แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

304

บจก.

แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี

305

บจก.

แม็คเอ็ดดูเคชั่น

306

ร้าน

แม่จินดา (ร้าน)

307

บจก.สนพ.

แม่บ้าน

308

บจก.

โมโน เจนเนอเรชั่น

309

บจก.

โมโนโพเอท กรุ๊ป

310

บจก.

ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น

311

หจก.

ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน

312

บจก.

ยิปซี กรุ๊ป

313

บจก.

ยูนิเวอร์แซล พับลิชิ่ง

314

บจก.

ยูโรปา เพรส

315

ร้าน

รจนา (ร้าน)

316

สนพ.

ร่มฟ้าสยาม

317

บจก.

รวมทรรศน์

318

บจก.

รวมสาส์น (1977)

319

บจก.

รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง

320

บจก.

รักลูก กรุ๊ป

321

บจก.

รังษีอินเตอร์เทรด

322

-

ราชบัณฑิตยสภา (สำนักงาน)

323

บจก.สนพ.

ริเวอร์ บุ๊คส์

324

บจก.

รีไวว่า

325

สนพ.

เรือนบุญ

326

-

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ

327

มูลนิธิ

โรงเรียนแห่งชีวิต (มูลนิธิ)

328

บจก.

ลมดี

329

บจก.

ลายเส้น พับบลิชชิ่ง

330

บจก.

ลำปลายมาศ เจ. พลาซ่า

331

บจก.

ลิปส์ พับลิชชิ่ง

332

หจก.

ลีลาบุ๊ค

333

บจก.

ลีลาภาษา

334

บจก.

ลูกองุ่น

335

บจก.สนพ.

เลเจ้นด์ บุ๊คส์

336

สนพ.

เลี่ยงเชียง

337

บจก.

เลี้ยงลูกด้วยนม (คู้บ)

338

บจก.

โลกหนังสือ

339

หจก.

ไลต์ ออฟ เลิฟ พับลิเคชั่น

340

บจก. สนพ.

วงกลม

341

บจก.

วงวรรณ

342

บจก.

วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง

343

บจก.

วรรคสรโปรโมชั่น

344

สนพ.

วรรณกวี

345

สนพ.

วรรณวิภา

346

บจก.สนพ.

วรรณสาส์น

347

บจก.

ว็อชด็อก (ขอคิดด้วยคน)

348

บจก.

วอลแตร์

349

บจก.

วังอนุบาล

350

บจก.

วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

351

บจก.สนพ.

วัฒนาพานิช

352

บจก.

วาดศิลป์

353

บจก.

วาไรตี้ มีเดีย

354

สนพ.

วิกายา

355

บจก.

วิง มีเดีย

356

บจก.

วิญญูชน

357

บจก.

วิทยพัฒน์

358

หสม.

วิบูลย์กิจการพิมพ์

359

บจก.

วิริยะธุรกิจ

360

ร้าน

วิศวกรน้อย (ร้าน)

361

บจก.

วิสดอมไวด์

362

ร้าน

วีบุ๊คส์ (ร้าน) (ศูนย์หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

363

บจก.

วีเลิร์น

364

บจก

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

365

บจก.สนพ.

เวิร์ด วอนเดอร์

366

บจก.

เวิร์ดเพลย์ คอมมิวนิเคชั่น

367

บจก.

ไวท์โลตัส

368

บจก.

ศรีสยามการพิมพ์

369

บจก.

ศรีสารา

370

มูลนิธิ

ศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย) (มูลนิธิ)

371

บจก.

ศิลาพับลิชเชอร์ (เลิฟอีส)

372

-

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

373

หจก.

ศูนย์ส่งเสริม รักการอ่าน

374

มูลนิธิ

ศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ)

375

-

ศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่

376

บจก.

ศูนย์หนังสือพัทลุง

377

บจก.

สกอลลาร์ วิดีโอ

378

บจก.

สกายบุ๊กส์

379

สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สมาคม)

380

บจก.

สต็อคทูมอร์โรว์

381

บจก.

สตาร์พิคส์

382

บจก.

สถาพรบุ๊คส์

383

หจก.

สนพ.และสายส่งดวงแก้ว

384

บจก.

สนุกอ่าน

385

สนพ.

สมมติ

386

หสม.

สมาร์ทเลิร์นนิ่ง

387

บจก.

สมาร์ทเฮด

388

บจก.

สยาม บุ๊คส์

389

บจก.

สยามบรรณ

390

ร้าน

สยามบรรณาคม (ร้าน)

391

หจก.

สยามแมป เซ็นเตอร์

392

บจก.

สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

393

บจก.สนพ.

สร้างสรรค์

394

บจก.

สร้างสรรค์บุ๊คส์

395

บจก.

สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

396

บจก.

สวนเงินมีมา

397

บจก.

สวัสดี ไอที

398

บจก.

สะพานหนังสือ

399

บจก.

สันสกฤต

400

ร้าน

สาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 (ร้าน)

401

บจก.

สานอักษร

402

บจก.

สามารถมัลติมีเดีย

403

ร้าน

สายคำ (ร้าน)

404

หจก.

สายใจ

405

มูลนิธิ

สายใยแผ่นดิน (มูลนิธิ)

406

บจก.

สำนักกุโสดอ

407

หจก.

สำนักไร้กรอบ

408

ศูนย์หนังสือ

สิทธา (ศูนย์หนังสือ)

409

บจก.

สี่ล้อ (บจก.สื่อสากล)

410

บจก.

สื่อการศึกษานานาชาติ

411

บจก.

สื่อดี

412

หจก.

สื่อรวิชญ

413

บจก.

สื่อวรรณกรรม

414

มูลนิธิ

สุขภาพไทย (มูลนิธิ)

415

ร้าน

สุชิต หนังสือเก่า (ร้าน)

416

ร้าน

สุวิมล (ร้าน)

417

บจก.

สุวีริยาสาส์น

418

บจก.

เส้งโห ภูเก็ต

419

-

เสถียรธรรมสถาน

420

ร้าน

เสาวลักษณ์ ศึกษาภัณฑ์ (ร้าน)

421

ร้าน

แสงเจริญ (ร้าน)

422

บจก.สนพ.

แสงดาว

423

บจก.สนพ.

แสงแดด

424

บจก.

หนอนแก้ว

425

บจก.

หนังสือสายน้ำ

426

บจก.สนพ.

หน้าต่างสู่โลกกว้าง

427

บจก.

หนีกรุง คอนเน็ค

428

หจก.สนพ.

หนึ่งเดียว

429

บจก.สนพ.

หมอชาวบ้าน

430

ร้าน

หมึกจีน (ร้าน)

431

ร้าน

หมื่นทิพบุ๊ค

432

สนพ.

หรรษา

433

บจก.สนพ.

ห้องเรียน

434

บจก.

ห้องสมุดดอตคอม

435

บจก.

อติกิจ (เบรน-เบส บุ๊คส์)

436

บจก.

อทิตตา พับลิเคชั่น

437

บจก.

อนิเมท กรุ๊ป

438

คณะบุคคล

อนิแม็กชอป

439

บจก.

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

440

บจก.

อริยชน

441

สนพ.

อรุณวิทยา

442

บจก.

ออน อาร์ต ครีเอชั่น

443

บจก.

อ่อนนุช 20 (สตอรี่ส์ 20)

444

ร้าน

อะนิเมท เจเอ็มเอ

445

บจก.

อักษร อินสไปร์

446

บจก.

อักษรเจริญทัศน์ อจท.

447

สนพ.

อักษรวัฒนา

448

หจก.

อักษรโสภณ

449

บจก.

อักษรา ฟอร์ คิดส์

450

มูลนิธิ

อันวีกษณา (มูลนิธิ)

451

บจก.

อัพ

452

บจก.

อัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์

453

บจก.สนพ.

อัล-อีหม่าน

454

สนพ.

อ่าน

455

บจก.

อาป้า พับลิเคชั่นส์

456

บจก.