ปฏิทินกิจกรรม

งานหนังสือ ปี 2557สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12

(42th National Book Fair & 12th Bangkok International Book Fair 2014)

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2557

(Friday, 28 March - Monday 7 April 2014) 

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 6

(UBON Book Fair 2014)

ระหว่างวันที่ 9 - 17 สิงหาคม 2557

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 2

(I-SAN Book Fair 2014)

ระหว่างวันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2557

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

(Book Expo Thailand 2014)

ระหว่างวันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2557