แนะนำหนังสือ

รายละเอียด

  • ชื่อหนังสือ : คู่มือ Windows Server 2012
  • ราคา : 199
  • จำนวนหน้า : 376
  • ผู้แต่ง : ธัญพล ษณะนาคินทร์
  • ผู้แปล : -
  • ISBN : 9786162044700
  • สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
  • คำอธิบาย : "คู่มือ Windows Server 2012" เล่มนี้ ได้รวมความสามารถ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้ง และกำหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานแต่ละคุณสมบัติเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกวิธีการนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมรูปภาพประกอบทำงานในการติดตั้ง และการตั้งค่าต่างๆ อย่างเป็นลำดับชนิดที่เรียกว่า Step by Step
  • ลิงค์ : http://www.provision.co.th
ปฎิทินกิจกรรม